Ovládání a herní slovník

Seznam herních příkazů je podobný pro všechny verze hry, tedy tu původní určenou pro Amigu včetně Aros verze pro Windows, nicméně některé verze se mohou trochu lišit, zvláště pak ta pro Maca a Windows.

Hra se ovládá jedno či dvouslovnými příkazy zadávanými pomocí klávesnice počítače, s ohledem na herní situaci. Příkazy se zadávají ve formě sloveso a podstatné jméno. Všechny příkazy je možno zadávat i ve zkrácené formě, tedy pokud hráč chce prozkoumat například lokomotivu, může napsat „prozkoumej lokomotivu“, ale také „pro lok“.

Podstatná jména objektů ve hře doporučuji psát celá, předejdete nepříjemným situacím, kdy chcete prozkoumat hadici a v lokaci se nachází například had. Herní engine by nemusel správně odlišit hada od hadice a mohlo by se zrovna stát, to co jste nezamýšleli.

Pro pohyb mezi lokacemi slouží směrové příkazy jako je „sever“, „jih“, „východ“, „západ“, „nahoru“ a „dolů“. U těchto směrových příkazů postačí napsat jejich počáteční písmeno, čili „s“ pro pohyb například k severu.

K manipulaci s objekty ve hře vám pomůže příkaz „seber“, „vezmi“ a nebo „ber“.

K odložení předmětu použijte ekvivalenty k příkazu seber a to jsou „polož“, „zahoď“ a nebo „odhoď“. To pokud jich sebou hráč nese spoustu a herní engine už nedovolí sebrat další předmět.

K prozkoumání předmětu lze použít příkazy „prozkoumej“, „zkoumej“. Ne všechny objekty k prozkoumání jsou označeny, či jinak zvýrazněny. V postatě záleží na hře, například v této najdete veškeré objekty jak již k manipulaci, či jen k prozkoumání až pod popisem místnosti, chtěl jsem prostě napsat hodně retro textovou hru.

K výpisu nesených předmětů poslouží příkaz „inventář“, nebo jeho zkrácený tvar „i“.

Pokud ve hře narazíte na nějakou osobu, tak si s ní můžete popovidat pomocí příkazu „mluv“ – třeba „mluv démona“, jasně chybí tam předložka „na“, není potřeba, respektive, byl jsem líný to programovat.

Popis lokace znovu vyvoláte příkazem „situace“, nebo příkazem „popis“, či můžete použít zkrácený tvar „r“, který je odvozen od slova rozhlédni se.

K použití objektů v lokacích je možno napsat příkazy „použij“, nebo „užij“. Nemusí jít zrovna o použití neseného předmětu, ten se může nacházet i v lokaci, například, můžete chtít povalit odpadkový koš a nebo nastoupit do tramvaje.

Když už vám bude pít krev hudba, která je součástí hry, pak napište „ticho“ a hudba přestane hrát.

K zapnutí hudby se používá příkaz „hudba“. Ať si kdo chce co chce říká, ale pořádná, dokola se opakující hudba k textové hře patří.

Hra podporuje ukládání pozic, k dispozici je celkem devět slotů pro ukládání pozice. Jednotlivé pozice je možno pojmenovat. Příkaz „save“ hru uloží a „load“, zase načte pozici do paměti a můžete hrát, kde jste skončili předchozí den, samozřejmě je možno použít i jejich české ekvivalenty „načti“ a „ulož“.

K výpisu tohoto návodu slouží „slovník“ a nebo „příkazy“.

Hlavičku hry je možno vyvolat příkazem „legenda“.

A když už vás hra opravdu omrzí pak ji můžete ukončit příkazem „konec“ a nebo „quit“.

Dále jsem do hry implementoval několik novinek, dalo by se říci na žádost fanoušků. Ne každý hráč má rád uspořádání klávesnice v podobě QWERTZ, sice hra pracuje se systémovou klávesnicí, ale je možno tedy aktivovat „qwerty“ klávesnici tímto příkazem, následně je možno se vrátit zpět a prohodit y a z pomocí příkazu „qwertz“.

Další novinkou je možnost hru přepnout do celého okna, toto pak obstará příkaz „fullscreen“ a nebo „window“ pro návrat zpět do okna, tyto příkazy je nutno psát celé v nezkrácené podobě, hra se mimochodem spustí v režimu celé obrazovky v rozlišení 800×600, ano, je to schválně, abychom předešli rýpalům.

Hra je plně česká a tudíž vyžaduje zadávání příkazů včetně diakritických znamének.

Herní pozice nejsou přenositelné mezi platformami, respektive Amiga verze vs. Mac a nebo Windows verze nefungují. Zato Mac a Windows verze je plně přenositelná, takže doma si zahrajete na Macu a v práci můžete pokračovat ve Windows.